Farm Of Fortune

เกมสล็อต Farm Of Fortune เป็นเกมที่เกี่ยวกับเมืองเล็กๆ ที่ชื่อ Midland ในประเทศนอร์เวย์ซึ่งมีประชากรเพียง 500 คนเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่คนในเมืองนั้นอาศัยร่วมกันอย่างสุดสวิสม พวกเขาทำงานในฐานะชาวนา ชาวประมง และชาวสวน พวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องอาหารเพราะสามารถแลกเปลี่ยนผลผลิตกันและกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในภาคอื่นของจักรวาลที่ห่างไกลจากโลก ดาวเคราะห์ Atras ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนานเป็นเดือน ซึ่งทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมสำหรับสัตว์และพืชใดๆ ที่จะอยู่อาศัย ชาวอาตราเอียนที่อาศัยอยู่กำลังประสบความทุกข์ทรมานจากความอดอยาก และในวันหนึ่งพวกเขาพบกับ Midland และระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ดี พวกเขาตัดสินใจว่า Midland เป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบในการขโมยทรัพยากร และปล่อยระเบิดไปยังดินแดน Midland ชาว Midland สังเกตเห็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติและขอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อต่อสู้กับผู้บุกรุก ตอนนี้คุณอยู่ในฐานะของรัฐบาล Midland